Michal Bednarik Yoga

Význam čísla 108

Architektura a číslo 108

Po celém světě vzniklo zcela nezávisle na sobě, odděleno několika tisíci roky i kilometry, mnoho úchvatných staveb, které spojuje právě číslo 108.

Stonehenge, pradávný anglický kamenný oltář, jehož vnější kruh pískovcových balvanů, známé jako Sarseny, má průměr právě 108 stop.

Mayský posvátný chrám Lamanai, postavený v Belize nebo chrám Tikal v Guatemale, součást rozsáhlého původního Mayského města, mají oba výšku 108 stop.

Tato symbolika je ukryta i v křesťanských stavbách. Baptisterium sv. Jana Křtitele, největší v Itálii, má průměr 108 metrů. 

Matematika a číslo 108

Fibonacciho posloupnost je matematická řada čísel, kdy každé číslo v řadě, vyjma první 0, se rovná součtu dvou předchozích čísel. 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, atd. 

Je to také matematické znázornění Zlatého řezu, tzv. Božského poměru. Je to v umění, architektuře, fotografii nebo kresbě označení ideálního poměru mezi délkami.

Zlatý řez není pouze inspirací pro člověka, ale již miliony let s ním pracuje také příroda. Když se budeme pozorně dívat kolem sebe, zjistíme, že ve Zlatém řezu jsou tvořeny lastury a ulity živočichů, šišky stromů, květy a listy rostlin a mnoho dalšího.

Jak do toho zapadá číslo 108? Pokud na Fibonacciho posloupnost použijeme ciferaci, tedy kdy všechna víceciferná čísla desítkové soustavy sčítáme do té doby, dokud nedostaneme výsledné jednociferné číslo, dostaneme cyklicky se opakující soustavu 24 číslic – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1. A jejich součet je 108.

Pravidelný pětiúhelník, tedy vnitřní obrazec Pentagramu, obrazce, jehož 5 cípů symbolizuje 5 stavebních prvků světa – zemi, oheň, vodu, vzduch a éter, má stejný vnitřní úhel mezi každou stěnou, který má přesně 108 stupňů.

Numerologie a číslo 108

Jedním z duchovních významů čísla 108 jsou poselství jeho jednotlivých číslic. Číslo 108 je také dle numerologie číslem 9.

1 = Brahma, tedy vesmír, veškeré bytí, bůh, zdroj všeho, jednota

0 = Představuje prázdnotu, nicotnost, pokoru v duchovní praxi, prapůvod

8 = Znázorňuje cykličnost, nekonečno, věčnost času a vesmíru, propojenost vesmírů

9 = Duchovní poznání, duchovní aspekty

Buddhismus a číslo 108

Buddha Shakjamuni má 108 jmen.

Budhisté věří, že existuje celkem 108 neřestí a poskvrnění, ze kterých se musí člověk očistit, aby dosáhl osvícení.

Buddhistické chrámy mají 108 schodů. V Japonsku ohlašují buddhistické chrámy konec roku 108 údery zvonů. 

Máme celkem 108 pocitů. 6 smyslů – zrak, sluch, čich, hmat, chuť a vědomí. Každý z nich může být vnímán 3 způsoby – pozitivně, negativně a neutrálně. Také mohou být vyvolány 2 způsoby – niterním nebo vnějším podnětem. Nakonec každý z nich může být prožit v 3 různých časech – minulosti, budoucnosti nebo přítomnosti. 6*3*2*3=108. Celkem tedy můžeme prožít 108 pocitů.

Hinduismus a číslo 108

Posvátných Indických textů, Upanišad, máme celkem 108.

Sanskrt, původní Indické písmo, má celkem 54 znaků, každý z nich má mužský a ženský princip, dává dohromady celkem 108 znaků. (54*2=108)

Také Hinduističtí bohové mají každý 108 jmen. Pán Šíva i Krišna měli oba 108 následovníků. Ve vesmíru se nachází dle Hinduistické víry 108 světů. V Indii nalezneme také celkem 108 posvátných míst, neboli Pithas.

Pán Višnu bývá zobrazován se Sudarshana Chakrou ve své pravé ruce. Nástrojem ve tvaru kola, který má na sobě celkem 108 zubů.

Védská Kosmologie a číslo 108

Podle védské kosmologie je číslo 108 číslem, které značí zrození a původ celého vesmíru a našeho bytí.

Posvátné číslo 108 najdeme také ve vesmíru spojené s astronomií a astrologií. Propojení Země, Slunce a Měsíce, našich nejdůležitějších těles, nám dává číslo 108 hned několikrát.

Vzdálenost od Země k měsíci je 108 násobek průměru měsíce. Měsíc by se tedy do vzdálenosti k Zemi vešel celkem 108krát. 

Vzdálenost Země a Slunce je 108 násobek průměru Slunce. Slunce se tak vejde do této vzdálenosti k Zemi také celkem 108krát.

Naopak průměr Slunce je téměř 108krát větší, než průměr Země. 

Tyto vzdálenosti se s narůstajícím stářím vesmíru mění, však ve védských dobách mohly být tyto vzdálenosti mnohem přesnější.

 Sluneční soustava dle védských nauk má celkem 9 planet, Nava Graha– Slunce, Měsíc, Mars, Merkur, Jupiter, Venuše, Saturn, Node Rahu a Node Ketu. 

Číslo 9 je numerologickým zápisem čísla 108 (1+0+8=9).

Dle védské astronomie máme celkem 12 znamení Zvěrokruhu, které se kombinuje s 9 planetami. Máme tedy celkem 108 kombinací znamení zvěrokruhu s planetárním ascendentem.

Jóga, Ajurvéda a číslo 108

Lidské tělo má 108 energetických center, čaker a 108 posvátných Marma bodů. Srdeční čakra Anaháta má celkem 108 nádis – energetických kanálků, které jsou s ní přímo spojené. 

Říká se, že osvícená mysl a zcela uvolněné tělo v meditativním stavu potřebuje za jeden den pouze 108 nádechů a výdechů.

Mantry, posvátný nástroj meditace, se zpívají 108krát. Z tohoto důvodu je na Japa Mále, tradičním náhrdelníku, právě 108 korálků.

108 Surya Namaskar, tradiční jógová sestava, kterou se za letního Slunovratu vítá příchod léta a návrat Slunce v plné síle, je sestavena ze 108 pozdravů Slunci. Někdo třeba 108 surya Namaskar cvičí přesně 108 minut. 😊

Pránajámická dechová cvičení by se měla opako

Matěj
Matěj

Další články

Intuice

..již delší dobu jsem pociťoval absenci kontaktu s přírodou a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Zůstaňme v kontaktu